ขอเชิญร่วมกองบุญซื้อที่ดิน ถวายวัดโคกพรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

 socoman    22 ต.ค. 2564

ร่วมบุญชื้อที่ดิน
สร้างทานบารมี ขยายที่ธรณีสงฆ์
ถวายพระพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา
………………………………………………………………………………
ร่วมกองบุญซื้อที่ดิน
ถวายวัดโคกพรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
กองละ 199 บาท
หรือ ตามกำลังศรัทธา
………………………………………………………………………………
ที่ดินติดกับพื้นที่วัด จำนวน 2 งาน 84 ตารางวา
รวมราคา 6,000,000 บาท
จ่ายมัดจำแล้ว 1,000,000 บาท
เจ้าของที่ดินทำบุญ 1,000,000 บาท
เหลือ อีก 4,000,000 บาท
………………………………………………………………………………
ท่านสามารถร่วม โอนผ่านบัญชีธนาคารได้ที่
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่ 6662938530
ชื่อบัญชี วัดโคกพรม
#หากบริจาคแล้วสามารถส่งสสิปการโอนใต้คอมเม้นหรือกล่องข้อความได้เลย
………………………………………………………………………………
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0819762785
(พระอธิการคง ฉินฺนาลโย) เจ้าอาวาสวัดโคกพรม
………………………………………………………………………………
คำอธิฐาน
ด้วยอานิสงค์ที่ข้าพเจ้าได้มีส่วนซื้อที่ดินเพื่อถวายพระพุทธ
ศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ จงเป็นบารมีให้กับข้าพเจ้าและครอบครัว ทั้งในปัจจุบันชาติและชาติต่อๆไป ขอคำว่าไม่มีที่จะหลับจะนอน ไม่มีที่ดินทำมาหากิน ไม่มีที่ดินเพื่อทำธุรกิจ ไม่มีที่ดินเพื่อพักอาศัย อย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า หรือหากแม้ข้าพเจ้ามีความปรารถนาที่ดินที่ใด ที่เป็นไป โดยครรลองครองธรรมแล้วไซร้ ขอความตั้งใจของข้าพเจ้าจงสำเร็จด้วยเถิด
………………………………………………………………………………

อานิสงส์การถวายที่ดินในพระพุทธศาสนาพอลำดับความได้ดังนี้
1.จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทศ เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
2.ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
3.มีความรื่นรมย์ทั้งใน โลกมนุษย์และเทว โลก
4.ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
5.ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
6.ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
7.มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
8.มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของ
พระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดยไม่เนิ่นช้า https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,781 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย