บ้านอารีย์เชิญท่านกราบนมัสการและฟังธรรม จากพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี
 นานา   17 เม.ย. 2554

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
บ้านอารีย์เชิญทุกท่านกราบนมัสการและฟังธรรม
โดย พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ : ศาลาปันมี บ้านอารีย์

สอบถาม 02 279 7838/ 02 619 7474 หรือ
www.baanaree.net
 เปิดอ่านหน้านี้  2818 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย