เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร

 watsongoei     9 ธ.ค. 2559

เจริญพรสาธุชน
เรื่องขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูป ปางประทานพร เพื่อเป็นพระประธานลานธรรมประจำสำนักสงฆ์เขาพระเจ้า ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชมพร
ด้วยวัดสองเปยได้สร้างสำนักสงฆ์เขาพระเจ้าเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาลำดับที่ ๔ ได้มีมติจัดสร้าง พระพุทธรูปหล่อปูน สูง ๗.๙เมตร รวมฐานบัว ทั้งนี้เพื่อประดิษฐานไว้ ณ ลานธรรม ประจำสำนักสงฆ์ฯ
จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้มีกุศลศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพวัสดุก่อสร้างดังนี้ดังนี้
๑.ปูนจำนวน ๕๐ กระสอบ เป็นเจ้าภาพกระสอบละ ๑๕๙ บาท
๒.เหล็กเส้น๗ กองบุญๆ ละ ๙๙๙ บาท
๓.ทราย๓ คันรถเป็นเจ้าภาพ คันรถ ละ ๒,๕๙๙ บาท
๔.หิน๓ คันรถ เป็นเจ้าภาพคันรถละ ๒,๕๙๙ บาท
๕.พระเนตรนิลแท้ ๑คู่ เป็นเจ้าภาพ ๑๒,๙๙๙ บาท
๖พระอุนาโลมพลอยแดงขาว เรือนเงิน เป็นเจ้าภาพ ๑๕,๙๙๙ บาท
๗.สีรองพื้นสีทองทาองค์พระ สีชมพูทาฐานบัว ๒๐ กองบุญๆละ ๓๙๙ บาท
ร่วมบุญได้ที่พระสมุห์บัญชามหาวายาโม โทร๐๘๔-๗๐๒๐๑๙๔ ใลน์ ID WATSONGPOEI Email Watsongpoei@Gmail.com
ขออนุโมทนาบุญ
พระสมุห์บัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย/ประธานกรรมการศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร
กำหนดการ
วันที่๒๑ ธันวาคม พ.ศ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙น. วางศิลาฤกษ์ หล่อฐานกลม ฐานบัว
วันที่๓๑ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา๐๔.๐๙ น.สวดมนต์ทำวัตรเช้า เวลา ๐๗.๐๙ น.บวงสรวง ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์๑๙ รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สวดพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร หล่อพระโดยพร้อมเพียงกัน
ปิดกองบุญวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙


3,650
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย