บอกบุญงานกฐิน วัดหนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

 thongyodrak    30 ก.ย. 2564

*****ด้วยทางวัดหนองบัวน้อยได้เริ่มดำเนินโครงการสร้างอุโบสถ ซึ่งนับตั้งแต่วันจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถฯ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จวบจนถึง ณ เวลานี้ เป็นเวลา ๒ ปี กับอีก ๘ เดือน
ขณะนี้การก่อสร้างได้ดำเนินการมุงหลังคาฉาบฝาผนังโบสถ์เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของการติดเพชรติดลวดลายและทาสีภายในเกือบเสร็จสมบูรณ์ และจะดำเนินการติดไฟพุ่มภายในอุโบสถให้แล้วเสร็จในช่วงพรรษานี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค โควิด-๑๙ งานสร้างอุโบสถฯ ก็ยังได้ดำเนินการต่อเติมตกแต่งอุโบสถหลังใหม่อยู่ทุกๆ วัน โดยคณะสงฆ์วัดหนองบัวน้อย และชาวบ้านญาติโยมบางส่วนตามสมควรแก่สถานการณ์ของโรคระบาด ซึ่งได้รับความเมตตาและความเอาใจใส่ดูแลจาก พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย อย่างดียิ่ง...
ดังนั้นทางวัดหนองบัวน้อย จึงขอเจริญพรเรียนเชิญ สาธุชนคนดีพุทธเมธี อุบาสกอุบาสิกา คณะท่านเจ้าภาพ พร้อมด้วยญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อย ลูกหลานญาติมิตร ได้ร่วมสมทบทุนบุญใหญ่สร้างอุโบสถฯ “ร่วมบุญกฐินออนไลน์ได้ที่ บัญชี ธ.กรุงศรีฯ ชื่อบัญชี วัดหนองบัวน้อย(สร้างอุโบสถ) เลขที่บัญชี ๑๓๕๑๕๔๓๕๐๕” เพื่อให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป....

*****ติดต่อสอบถามได้ที่่...พระครูปทุมสราภิบาล เจ้าอาวาสวัดหนองบัวน้อย เจ้าคณะตำบลหนองบัวน้อย
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๗๗๘๙๑๘ หรือสำนักงานเลขานุการวัดหนองบัวน้อย โทรศัพท์ ๐๙๙-๔๗๑๙๙๒๒ หรือพระสงฆ์และคณะกรรมการวัดหนองบัวน้อยทุกๆ ท่าน...
“ขอบุญกุศลจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายพร้อมครอบครัว ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย ทุกๆ ท่าน ทุกๆ คนเทอญ...”
***************************** https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


อุโบสถ ณ ปัจจุบัน


• การเพ่งให้เกิดปัญญา ตอนที่ 1/2 โดย พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ธรรมให้รู้ : ตอนที่27 - ใครทำร้ายเรา? โดย พระมหาวรพรต กิตติวโร

• "ความดีให้ผล เหมือนกลางวัน" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

• "คนไม่มีศึลก็เหมือนสัตว์" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

• วัดพระแท่นดงรัง วรวิหาร

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย