งานวิสาขะบูชายกช่อฟ้าวิหาร

 หลวงปู่  

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวิสาขะบูชา ยกช่อฟ้าวิหาร วัดป่าบ้านพราน สุรินทร์ ๓-๙มิ.ย 55
ร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร-โรงทานและอื่นๆได้ที่วัดโทร 086-2477297


• การ์ตูน เรื่อง " 5 ดี เพื่อชีวีอันสดใส " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

• พระครูภาวนารังสี ( เปลื้อง วิสฏฺโฐ ) วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรีอยุธยา (2445 - 2536)

• คำสอน : หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• จำเป็นยิ่งที่จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อชา สุภัทโท
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย