ขอเชิญปฏิบัติธรรม พุทฺธวจน ธมฺมวินย จากพุทฺธโอฎฺฐ
 rattikornb   6 ก.พ. 2555

การปฏิบัติธรรม พุทฺธวจน ธมฺมวินย จากพุทฺธโอฎฺฐ ตอน ชาวพุทธควรศึกษาและปฏิบัติตามใคร?
โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล และคณะสงฆ์วัดนาป่าพง
วันที่ 19 – 21 เมษายน 2555 ณ วัดนาป่าพง คลองสิบ ปทุมธานี
จัดโดย ผู้เรียกร้องหาศาสดาเพื่อความเป็นมิตร
สอบถามรายละเอียด 089-8188-772
 เปิดอ่านหน้านี้  2765 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย