((บุญด่วน)) #ขอเชิญร่วมทำบุญซื้ออิฐประสาน รับเจ้าภาพ10กองทุน(กองล่ะ5,000บาท) เพื่อกั้นผนัง (ด้านหน้า-ด้านหลัง) ป้องกันลมหนาว/ลมพายุแรงขณะนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระฝึกกรรมฐาน เดินจงกรม-นั่งสมาธิ-สวดมนต์(ใช้งานทุกวัน) ที่ห้องกรรมฐาน(บนเขา) สวนป่าพุท

 ตะวันธรรม    12 ม.ค. 2564

((บุญด่วน))
#ขอเชิญร่วมทำบุญซื้ออิฐประสาน
รับเจ้าภาพ10กองทุน(กองล่ะ5,000บาท)
เพื่อกั้นผนัง (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
ป้องกันลมหนาว/ลมพายุแรงขณะนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระฝึกกรรมฐาน
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ-สวดมนต์(ใช้งานทุกวัน)
ที่ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เนื่องขณะนี้ลมพายุ และลมหนาวแรงมาก
ที่ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
จึงทำให้การฝึกกรรมฐาน ของพระไม่สะดวก
เพื่อป้องกันลมหนาว-ลมพายุขณะนี้
จึงจะกั้นผนังด้านหน้า-ด้านหลัง ด้วยอิฐประสาน

#สามารถร่วมทำบุญ 10กองทุน
(กองล่ะ5,000บาท) หรือตามกำลังดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
#รายชื่อตกหล่นแจ้ง
ขอผลอานิสงส์ครั้งนี้
ส่งผลให้เจ้าภาพผ่านพ้นเพจภัย
อุปสรรคในชีวิตนานา...สาธุ
#หมายเหตุ..รับบุญถึง15 มกราคม2564นี้
((บุญด่วน))
#ขอเชิญร่วมทำบุญซื้ออิฐประสาน
รับเจ้าภาพ10กองทุน(กองล่ะ5,000บาท)
เพื่อกั้นผนัง (ด้านหน้า-ด้านหลัง)
ป้องกันลมหนาว/ลมพายุแรงขณะนี้
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พระฝึกกรรมฐาน
เดินจงกรม-นั่งสมาธิ-สวดมนต์(ใช้งานทุกวัน)
ที่ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด

เนื่องขณะนี้ลมพายุ และลมหนาวแรงมาก
ที่ห้องกรรมฐาน(บนเขา)
จึงทำให้การฝึกกรรมฐาน ของพระไม่สะดวก
เพื่อป้องกันลมหนาว-ลมพายุขณะนี้
จึงจะกั้นผนังด้านหน้า-ด้านหลัง ด้วยอิฐประสาน

#สามารถร่วมทำบุญ 10กองทุน
(กองล่ะ5,000บาท) หรือตามกำลัง ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
#รายชื่อตกหล่นแจ้ง

สามารถร่วมทำบุญได้ ดังนี้
1.จองเจ้าภาพ 1กองทุน(กองล่ะ5,000 บาท)
2.เจ้าภาพทำบุญตามกำลัง
3.เจ้าภาพอุปถัมภ์ ทั้งหมด 50,000 บาท


ขอผลอานิสงส์ครั้งนี้
ส่งผลให้เจ้าภาพผ่านพ้นเพจภัย
อุปสรรคในชีวิตนานา...สาธุ
#หมายเหตุ..รับบุญถึง15 มกราคม2564นี้


สามารถร่วมทำบุญได้ ดังนี้
1.จองเจ้าภาพ 1กองทุน(กองล่ะ5,000 บาท)
2.เจ้าภาพทำบุญตามกำลัง
3.เจ้าภาพอุปถัมภ์ ทั้งหมด 50,000 บาท


ขอผลอานิสงส์ครั้งนี้
ส่งผลให้เจ้าภาพผ่านพ้นเพจภัย
อุปสรรคในชีวิตนานา...สาธุ
#หมายเหตุ..รับบุญถึง15 มกราคม2564นี้  3,525 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย