ขอเชิญร่วมฟัง"สุขแท้อยู่ในตน" โดยพระคันธสาราภิวงศ์ วันอา. ๒๙ พ.ค.๕๔ @ ๑๓. - ๑๖.๐๐ น. ยุวพุ

 kaveebsc    23 พ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมฟัง"สุขแท้อยู่ในตน" โดยพระคันธสาราภิวงศ์ วันอา. ๒๙ พ.ค.๕๔ @ ๑๓. - ๑๖.๐๐ น. ยุวพุทธ บางแค


สุขแท้อยู่ในตน

ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย โครงการจิตใส ใจสบาย

เรื่อง "สุขแท้อยู่ในตน"

โดยพระคันธสาราภิวงศ์

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธฯ บางแค

โทรสำรองที่ 02 4552525

ไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆ และยังมีสื่อธรรมะ และ เครื่องดื่ม อาหารว่างฟรีหลังฟังธรรม

ห้องฟังธรรมเป็นห้องปฏิบัติธรรมภาวนาของยุวพุทธ ใหญ่ กว้าง ปรับอากาศ

สถานที่สวยงาม สงบ และศักดิ์สิทธิ์ เปี่ยมด้วยบูญกุศลทุกอณูอากาศ

หมายเหตุ

โปรดเดินทางโดยรถสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถมีน้อยมากไม่เพียงพอ

ขออนุโมทนากับทุกๆท่านที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ
  3,510 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย