รับเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา (ปลดทุกข์- โศก -โรค- ภัย) จำนวน 20 ห้อง (ซึ่งกำลังขาดเเคลนขณะนี้)

 ตะวันธรรม     22 ก.ย. 2562

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพ สร้างห้องสุขา(ปลดทุกข์ โศก โรค ภัย)
ถวายศูนย์วิปัสสนา สร้างจำนวน 20 ห้อง
(จองห้องล่ะ30,000บาท)
**ติดชื่อเจ้าภาพ** ((ขาดแคลนห้องสุขาไม่พอใช้))
#สอบถาม โทร/ไลน์ 082-2205051

#สถานที่ก่อสร้าง
ศูนย์วิปัสสนา พุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด
เนื่องจากมีผู้ปฏิบัติธรรม ทั้งพระภิกษุสงฆ์ เเละโยคีผู้ปฏิบัติมากขึ้น
จึงทำให้ขาดแคลน ห้องสุขา เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก
แก่พระกรรมฐาน และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เข้ารับการฝึกอบรม และผู้แวะมาทำบุญ ตลอดปี

ดังนั้น จึงประกาศข่าวบุญได้ร่วมสนับสนุนต่อไป
#บัญชีจอง 1ห้อง หรือตามกำลัง
(ติดชื่อเจ้าภาพ ที่หน้าห้องกรรมฐาน)
ระยะการก่อสร้างเสร็จไม่เกิน
2เดือนหลังจากจองเจ้าภาพ

((ขณะนี้กำลังก่อสร้าง))

#คุณสมบัติห้องสุขา
1.มีชักโครก
2.มีที่อาบน้ำ
3.มีโถฉี่
4.มีอ่างล้างหน้า ล้างมือ

#อานิสงส์
ปลดทุกข์ ขจัดโรค ภัย

#บัญชีสร้างห้องสุขา
กสิกรไทย 153-241-4659 พระศุภชัย

#มีพระกรรมฐานและผู้ปฏิบัติใช้ฝึกอบรมปฏิบัติธรรมตลอดปี
อาทิ วันมาฆบูชา, วันวิสาขบูชา, วันอาสาฬหบูชา,
วันเข้าพรรษา, วันพ่อแห่งชาติ

ที่มา : www.dhammadee.com , ไลน์0822205051 , เฟ็สศูนย์พุทธบริษัทสากล,082-2205051

3,608


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย