ขอเชิญรวมบุญสร้างกุฏิสงฆ์วัดล้องเดื่อ อิฐมอญ ก้อนล่ะ 10 บาท

 socoman    19 ธ.ค. 2563

หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน มีศรัทธาตั้งมั่นเพียรพยายาม ด้วยหนึ่งสมองสองมือที่ต้องนำพา ร่วมกับศรัทธาสาธุชน ช่วยกันสร้างบุญ ด้วยภารกิจอันหนักหน่วง ในการสร้างอาคารกุฏิสงฆ์ให้สำเร็จตามความมุ่งหมั่น เพื่อความสะดวกต่อพระสงฆ์และสามเณรทั้งยุคนี้และในอนาคตต่อไป การสร้างอาคารเป็นถาวรวัตถุที่จะคงอยู่ไปได้ใช้สอยอีกยืนนาน เป็นร้อยปี บุญนี้ยิ่งใหญ่ หากทำสำเร็จได้ จะเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,613 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย