ใส่บาตร ถวายเทียนพรรษา รับเข้าพรรษากาล เทศกาลแห่งความดี /บ้านอารีย์

 นานา    11 ก.ค. 2554

มูลนิธิบ้านอารีย์
เชิญท่านร่วมตักบาตรรับ”เข้าพรรษากาล เทศกาลแห่งความดี”

ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 06.00-08.00 น.
สถานที่ บริเวณศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์
โดยนิมนต์พระสงฆ์จาก มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตฺโต จรัญสนิทวงศ์ จำนวน 5 รูป รับบิณฑบาตร และสังฆทาน เทียนพรรษา (หรือหลอดไฟ) ผ้าอาบน้ำฝน ที่ญาติโยมนำมาเพื่อถวายต่อพระสงฆ์ตามต่างจังหวัด ได้ใช้ประโยชน์เพื่อดำรงพระศาสนาสืบไป

แม้การเข้าพรรษาจะเป็นกิจของภิกษุ แต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล และชำระจิตใจให้ผ่องใส โดยการจัดเตรียมสิ่งของเพื่อนำไปถวายแก่พระสงฆ์ที่จะจำพรรษา การตั้งใจรักษาศีล 5 หรือศีล 8 และตั้งใจบำเพ็ญความดี เข้าวัดฟังเทศน์ ฟังธรรมตลอดพรรษากาล
มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญชวนชาวอารีย์ร่วมตักบาตรก่อน วันเข้าพรรษากาล

รายละเอียด
05.30 น. เตรียมจัดอาหาร
06.00 น. ใส่บาตร ขอศีลรับศีล ถวายสังฆทาน
07.00 น. ช่วยกันประเคนอาหาร รับพรพระ อุทิศส่วนกุศลผลบุญ
08.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน / เสร็จพิธี

อิ่มบุญ อิ่มท้อง เบิกบานใจไปทำงานก่อนวันหยุด ต้อนรับเทศกาลแห่งความดี

สอบถาม 02 2797838 / 02 619 7474
ขออนุโมทนาจากใจบ้านอารีย์

  3,467 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย