🙂"เจริญพรเรียนเชิญสาธุชน ร่วมบุญงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย"

 thongyodrak    23 ก.ย. 2563

ขอเจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมชาวพุทธ ผู้มีศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา
ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่กับ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
เนื่องในงานพิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ และอุปสมบทหมู่ ๙ วัน

- พิธีโกนผมนาค และอุปสมบท วันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๓
ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการอุปสมแล้วจำนวน ๓๓ นาค
- พิธีเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๓

ณ เวลานี้ทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดงานพิธีอุปสมบทหมู่ และพิธีเททองฯ ได้ระยะหนึ่งแล้ว...
มีญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อยร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่ ด้วยความสามัคคีดีงาม...ขออนุโมทนา

และขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่าน ที่ได้ทราบข่าวการจัดพิธีเททองของทางวัดหนองบัวน้อยฯ พร้อมทั้งส่งแผ่นทองเหลือง แผ่นดวง และปัจจัย มาร่วมบุญเททองฯ กับทางวัดในครั้งนี้ ขออนุโมทนาบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วย...

“ขออำนาจแห่งกุศลบุญบารมี และคุณงามความดีทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ จงทุกประการเทอญ”
“ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย”
....................................เจริญพร......................................ที่มา : วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


กำหนดการงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถวัดหนองบัวน้อย และพิธีอุปสมบทหมู่ ๙ วัน


เอกสารประชาสัมพันธ์งานเททองฯ และกองบุญ


เอกสารประชาสัมพันธ์งานเททองฯ และกองบุญ


อนุโมทนาบุญผู้ส่งแผ่นทอง-แผ่นดวง-และปัจจัย ร่วมบุญเททองฯ


อนุโมทนาบุญญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อย


สามารถร่วมบุญเททองฯ ได้ที่....


  3,204 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย