เจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

 thongyodrak    13 ต.ค. 2563

"วิปฺปสนฺนมนา ตสฺส วิปุลา โหติ ทกฺขิณา,
เมื่อมีใจเลื่อมใสศรัทธาแล้ว ทักษิณาทานย่อมมีผลอันไพบูลย์"
**************
เจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมร่วมงานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
เพื่อร่วมสมทบทุนมุงหลังคาอุโบสถวัดหนองบัวน้อย
ณ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (ตรงกับวันขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๑๒)
ทอดถวายกฐินเวลา ๑๓.๐๐ น.
"ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย"


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


กำหนดการงานประเพณีทอดกฐิน วัดหนองบัวน้อย ประจำปี ๒๕๖๓


"ฟ้าหลังฝน" เมื่อพายุฝนผ่านไป หลังคาอุโบสถหลังใหม่จะเกิดขึ้นมา...ขออนุโมทนาบุญ


ร่วมสมทบทุนเพื่อมุงหลังคา และสร้างอุโบสถได้ที่....


  3,477 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย