ขอเชิญร่วมบุญกฐิน วัดปราสาทสิทธิ์ หลักห้า ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก ราชบุรี 70210 23-10-65

 socoman  

" กฐินหลักห้าาาาาา "

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดปราสาทสิทธิ์
ณ วัดปราสาทสิทธิ์ หลักห้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เวลา ๑๐.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ 😇
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล 🍽
เวลา ๑๓.๐๐ น. ถวายองค์กฐินสามัคคี 🎋

บริษัท ธนมงคลผลไม้ จำกัด พร้อมพี่น้อง ประธานกฐิน

ที่มา : https://www.facebook.com/watlak5/

3,864


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย