กฐินตกค้าง/ผ้าซันฟอร์ไรซ์

 watsongoei    18 ก.ค. 2560

บุญกฐินตกค้าง/ถวายผ้าซันฟอร์ไรซ์เพื่อตัดเย็บผ้ากฐิน
ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ วัดสองเปย ได้ตั้งกองบุญกฐินตกค้าง โดยสำรวจเอาวัดที่มีพระจำพรรษาครบ5รูป แต่ขาดเจ้าภาพกฐิพในแต่ละปี ปีนี้จึงได้ทำการสำรวจได้รายชื่อวัดที่ไม่มีการจองเป็นเจ้าภาพกฐินดังนี้
1 สำนักสงฆ์บ้านแปด ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด
2 ที่พักสงฆ์ชยันโต ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
3 วัดป่าบ้านเพีย ต.น้ำใผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
4 วัดดอนมงคล (ปางขามป้อม) ต.น้ำใผ่ อ.น้ำปาด
5 ที่พักสงฆ์ห้วยตาด ต.น้ำใผ่ อ.น้ำปาด
6 สำนักสงฆ์สันกำแพง ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
จึงได้ประชุมคณะกรรมการเพื่อตั้งกองบุญ ดังนี้
ตั้งกองบุญ วัดละ 10 กองบุญ เป็นเจ้าภาพกองบุญละ 2,560 บาท
ซึ่งมีกำหนดการ คือวัน พุธ ที่ 1พฤศจิกายน 2560
และขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพผัาซันฟอร์ไรซ์ เพื่อตัดเย็บเป็นไตรกฐิน ซึงมีความต้องการ จำนวน 25พับๆละ100หลา เป็นเจ้าภาพ พับละ1,500 บาท(ปิดกองบุญผ้าวันที่ 16 กันยายน 2560 )
สอบถามการจองเป็นเจ้าภาพ และการร่วมบุญได้ที่ ศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร /วัดสองเปย
โทร 0847020194
ใลน์ID Watsongpoei
Email watsongpoei@gmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  4,475 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย