วัดคลองเจ้า ฉะเชิงเทรา ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพรหม 4 หน้า ปางประทานพร

 akeamorn     8 มี.ค. 2554

ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระพรหม 4 หน้า ปางประทานพร

ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว ความสูง 2.59 เมตร
หล่อเนื้อทองเหลืองใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก
และฉลองหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ งานประจำปี 2554

ณ วัดคลองเจ้า หมู่ที่ 16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ตำแหน่งในแผนที่ 13.795094, 100.945778)

ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 แรม 15 ค่ำ เดือน 4 เวลา 15.09 น.

"พรหมมาติ มาตาปิตโร มารดา-บิดา เปรียบเหมือนพระพรหมของบุตร"

ฉะนั้นจึงบอกบุญมายังท่านสาธุชน ผู้ใจบุญในการสร้างกุศล ผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
และอำนวยอวยพรให้ท่านและครอบครัว จงมีแต่ความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ด้วยพร 4 ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

กำหนดการ

- วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554 (แรม 14 ค่ำ เดือน 4)
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เปิดงานและฉลองหลวงพ่อพระเจ้าทันใจ

- วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 (แรม 15 ค่ำ เดือน 4)
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ - สามเณร 108 รูป
เวลา 12.00 น. ขอเชิญสาธุชนร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 15.09 น. เริ่มเททองหล่อพระพรหมสี่หน้าปางประทานพร

โดยหลวงพ่อเทพเจ้าแห่งความเมตตา
- ท่านเจ้าคุณพระมงคลสุทธิคุณ (หลวงพ่อฟู) วัดบางสมัคร
- หลวงพ่อพระอาจารย์สมชาย พุทธสโร วัดโพรงอากาศ
- พระครูโชติพัฒนากร (หลวงพ่อเสนีย์) วัดบางปรง รองเจ้าคณะอำเภอ
- พระครูนันทประภากร (หลวงพ่อเสน่ห์ อาภากโร) วัดคลองเจ้า

หมายเหตุ:-
กรุณาเขียนชื่อ-สกุล ลงในแผ่นทองดวงมหายันต์โภคทรัพย์ เพื่อนำมาหล่อพระพรหมสี่หน้า
แผ่นดวงเป็นของมงคลที่จะส่งผลแห่งอานิสงส์สร้างกุศลจะสะท้อนกลับมายังท่านและครอบครัว

สอบถามเพิ่มเติม
พระครูนันทประภากร (หลวงพ่อเสน่ห์ อาภากโร)
โทรศัพท์ 08-1781-4753

ที่มา : วัดคลองเจ้า หมู่ที่ 16 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

3,751


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย