ผ้าป่าเรือจุนเจือภัยน้ำท่วมคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร

 พม.พล    26 ก.ย. 2554

เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดโครงการซื้อเรือเพื่อไปถวายวัดต่างๆที่เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในที่ต่างๆเช่น จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ เป็นต้นซึ่งก็ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับตำบล,อำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันบริจาคนิตยภัต กันเพื่อซื้อเรือจำนวนประมาณ ๗๐ กว่าลำๆละ ๓,๗๐๐ บาท และได้สั่งเรือแล้วเมื่อได้รับเรือแล้วก็จะนำไปถวายวัดที่เดือนร้อนน้ำท่วมเพื่อใช้ในเวลาน้ำท่วมและให้ญาติโยมในชุมชนวัดแต่ละแห่งได้ใช้ยืมทางวัดเวลาน้ำท่วมเมื่อน้ำแห้งก็นำมาเก็บร้กษาไว้ที่วัดเมื่อน้ำท่วมในปีต่อไปก็ยืมวัดต่อ ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุในกุศลเจตนาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้อเรือในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในเรื่องนี้คณะสงฆ์อำเภอบึงสามัคคีได้ร่วมกันบริจาคปัจจัยซื้อเรือจำนวน ๓ ลำ นำโดย พระมหาน้อม นมการี เจ้าคณะอำเภอบึงสามัคคี ๑ ลำ ๓,๗๐๐ บาท
พระมหาสุธีรพล สุชาโต เจ้าคณะตำบลวังชะโอน-บึงสามัคคี ๑ ลำ ๓,๗๐๐ บาท พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู เจ้าคณะตำบลระหาน-เทพนิมิต เขต ๑ จำนวน ๑ ลำ ๓,๗๐๐ บาท อนุโทนาสาธุมาณที่นี้ด้วยประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน จาก ส.อุ่นสมัย
  3,523 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย