ขอเชิญถวายอิฐมอญก้อนล่ะ2บาท บูรณะพระธาตุเจดีย์และสร้างฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ กับมูลนิธิเมืองฟ้าใหม่

 socoman    26 เม.ย. 2563

** บูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์และสร้างฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ **

เริ่มต้นที่ 2 บาท
กองละ 108 ก้อน
หรือ 1,000 ก้อนสำหรับสร้างคนมีบุญ

( บัญชีร่วมบุญตามในรูป )


  3,551 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย