สัมมนาเวิร์คช้อป “สร้างพลัง.... ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง”

 DhammathaiTeam     26 พ.ย. 2553

สัมมนาเวิร์คช้อป “สร้างพลัง.... ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง” ครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์ล้างพิษทาง

จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จัดสัมมนาเวิร์คช้อป “สร้างพลัง.... ขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง” ครั้งแรกกับการเปิดประสบการณ์ล้างพิษทางอารมณ์ (Emotion Detoxification) เรียนรู้ถึงพลังปราณประสานพลังพีระมิดเพื่อพิชิตโรคทางกายและจิต

พบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการล้างพิษทางอารมณ์ และ Energy Healing อาทิ คุณล้วนชาย ว่องวานิช ผู้บริหารจีรัง เฮลธ์ วิลเลจ และนายแพทย์ วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน เรียนรู้หลักการ และทดลองปฏิบัติล้างพิษทางอารมณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากนักธุรกิจ เจ้าของกิจการที่ผ่านประสบการณ์จากจุดต่ำสุดของปัญหาด้านสุขภาพสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

ในวันเสาร์ที่ 11 - วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม 2553
ณ ธรรมสถานว่องวานิช ถนนเทพารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ

ค่าลงทะเบียนรวมอาหารและที่พักตลอด 2 วัน 1 คืน 1,900 บาท

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 087-014-6888

ที่มา : บริษัท ไอเดีย เวิร์คส์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด

3,597


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย