การ์ตูน เรื่อง " พ่อ เตือน ลูก " - หลวงพ่อปัญญานันทะ

 yajai  

คัดจากจดหมาย "พ่อเตือนลูก"
เรียบเรียงโดย หลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุที่มา : จากแผ่นพับแจกในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต "โลกรอดเพราะกตัญญู" ณ หอประชุมพุทธคยา


ที่มา : จากแผ่นพับแจกในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต

7,137


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย