สร้างพระสมปรารถนา และพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา

 aMANwalking    19 มิ.ย. 2554

จากกระทู้

[url=http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014812]http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014812[/url]

[url=http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014995]http://board.palungjit.com/f105/%E0%...ml#post3014995[/url]

ปัจจุบัน มีความคืบหน้าของการจัดสร้างพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก อำเภอปากช่อง นครราชสีมา ดังต่อไปนี้ ครับจัดสร้างพระพุทธรูปประธานประจำพระวิหารพุทธภาวนา ขนาดหน้าตัก ๕.๕ เมตร เสร็จแล้ว และกำลังดำเนิืนการทำคานคอดิน ดังรูปข้างล่างครับเพื่อจะได้ดำเนินการจัดสร้างพระวิหารพุทธภาวนา ขนาด 12 X 20 เมตร (ภายใน) หรือ ถ้าจากภายนอก ขนาด 18 X 26 เมตร และสูง จากพื้น ถึงฝ้า 12 เมตร ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดสร้าง ณ ปีปัจจุบัน ประมาณ 22 ล้านบาท โดยภายในพระวิหารทั้ง 4 ด้าน จะจัดให้มีช่อง เพื่อ บรรจุองค์พระพุทธรูปประจำัตัว "พระสมปรารถนา" 10,000 องค์ ดังแบบต่อไปนี้(ต่อกระทู้ในคำตอบ ถัดไปครับ)

แบบพระวิหารพุทธภาวนา ด้านหน้า ครับ
ลักษณะของการจัดตำแหน่งของพระพุทธรูปประจำตัว "พระสมปรารถนา" ที่จะวาง ในผนังด้านใน ทั้ง 4 ด้าน ครับ
ด้านข้างของพระวิหารพุทธภาวนา วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ต จันทึก อ ปากช่อง จ นครราชสีมา

ท่านใด สนใจ จะสร้างพระพุทธรูปประจำตัว "พระสมปรารถนา" เพื่อประดิษฐานไว้ ประจำในพระวิหาร หรือ ท่านใดปรารถนาจะร่วมสร้างพระวิหารพุทธภาวนา
เืพื่อ ประโยชน์ใหญ่แก่หมู่สงฆ์ รวมไป ถึงโยมฆราวาสทั้งหลาย จะได้เป็นที่ภาวนาและทำกิจกรรมประโยชน์ต่างๆในพุทธศาสนา

ติดต่อได้ ที่ผม หรือ พระอาจารย์อุบล ท่านเจ้าอาวาส วัดป่าสถานีใหม่จันทึก ได้ตามหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างครับ

อานิสงส์สร้างศาลา
......นันทิยะได้ถวายศาลาแก่พระบรมศาสดา ความว่านันทิยะเป็นมหาทานบดี
สร้าง วิหารที่ป่าอิสิปตนะพร้อมด้วยเครื่องเสนาสนะ แล้วทำมหกรรมการฉลองอย่างมโหฬาร ถวายแก่ พระภิกษุสงฆ์ มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานได้หลั่งน้ำทักขิโณทก ตกลงเหนือฝ่าพระหัตถ์พระบรมศาสดาในขณะนั้น ปราสาทอันเป็นทิพย์สำเร็จแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ ใหญ่ ๑๒ โยชน์ สูง ๑๗ โยชน์ เพรียบพร้อมไปด้วยนางเทพธิดา ก็อุบัติขึ้นในเทวโลกรอคอยนันทิยะอยู่ “กาลํ กตฺวา” ครั้นนันทิยะสิ้นชีพทำลายขันธ์แล้ว ก็ได้ไปเสวยสมบัติในเทวโลกอันรอคอยอยู่นั้น มีนามปรากฏว่า นันทิยะเทพบุตรบริโภคทิพย์สมบัติ อันมีนางฟ้าเป็นบาทบริจาริกา แวดล้อมบำเรออยู่ทุกทิพราตรีกาล สุขเกษมสำราญอยู่ในทิพย์วิมานนั้น อย่างไม่มีเวลาสร่างซา

ทำบุญได้ที่ :
ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เลขที่บัญชี 188-2-58280-5
ชื่อบัญชี พระครูสมุห์อุบล สนฺตมโน

ติดต่อสอบถาม :
เกรียงไกร โสมนิล
มือถือ 089 897 8008

พระอาจารย์อุบล เจ้าอาวาสวัดป่าสถานีใหม่จันทึก ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
มือถือ 081 265 1198


  3,548 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย