#ขอเชิญจองเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน (ขาดอีก3หลัง) หลังล่ะ40,000บาท เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน ที่ฝึกกรรมฐานตลอดปี ที่ สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด

 ตะวันธรรม    22 ธ.ค. 2563

#ขอเชิญจองเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน
(ขาดอีก3หลัง) หลังล่ะ40,000บาท
เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
ที่ฝึกกรรมฐานตลอดปี
ที่ สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด

#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
#บัญชีทำบุญ สามารถทำบุญได้ ดังนี้
1.จองเจ้าภาพ1ห้อง(ห้องล่ะ40,000บาท)
ติดชื่อให้เจ้าภาพ
2.สมทบ1กองทุน(5,000บาท)
3.ทำบุญตามกำลังทรัพย์

#บัญชีทำบุญ
ธนาคารกรุงเทพ 657-0-247541 พระศุภชัย
ผลอานิสงส์...ชีวิตไม่ขาดแคลนที่พักอาศัย
เนื่องจากขาดแคลนกุฏิกรรมฐาน
เพื่อรองรับการพักอาศัยของพระกรรมฐาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดปี


ที่มา : สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด


#ขอเชิญจองเจ้าภาพสร้างกุฏิกรรมฐาน
(ขาดอีก3หลัง) หลังล่ะ40,000บาท
เพื่อเป็นที่พักอาศัยของพระกรรมฐาน
ที่ฝึกกรรมฐานตลอดปี
ที่ สวนป่าพุทธภาวนา อ.บ่อไร่ จ.ตราด


#สอบถาม โทร/ไลน์ 0822205051
#บัญชีทำบุญ สามารถทำบุญได้ ดังนี้
1.จองเจ้าภาพ1ห้อง(ห้องล่ะ40,000บาท)
ติดชื่อให้เจ้าภาพ
2.สมทบ1กองทุน(5,000บาท)
3.ทำบุญตามกำลังทรัพย์


สร้างให้พระกรรมฐาน บวชใหม่ ใช้งานตลอดปี


#บัญชีทำบุญ
ธนาคารกรุงเทพ 657-0-247541 พระศุภชัย
ผลอานิสงส์...ชีวิตไม่ขาดแคลนที่พักอาศัย
เนื่องจากขาดแคลนกุฏิกรรมฐาน
เพื่อรองรับการพักอาศัยของพระกรรมฐาน
ที่เข้ารับการฝึกอบรมตลอดปี


มีนาคมาฝึกอบรมเตรียมบวชตลอดปี


ขาดเจ้าภาพอีก3 หลังสุดท้าย


ติดชื่อเจ้าภาพ


สามารถทำบุญ จองหรือ ตามกำลังศรัทธา


สวนป่าพุทธภาวนา จ.ตราด


โครงการสร้างห้องกรรมฐาน 10 หลัง ขาดเจ้าภาพอีก3 หลัง


  3,621 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย