บอกบุญ สร้างทวารบาล ประะตู + หน้าต่าง

  พระอธิการนพดล    18 ก.ค. 2562

ลวดลายประตูอุโบสถ ขณะนี้ มีเจ้าภาพแล้ว 2 ช่อง
ด้านหน้า และหน้าต่าง 5 ช่อง ด้านทิศเหนือ
ยังเปิดรับเจ้าภาพ
ในส่วนหน้าต่างอีกจำนวน 5 ช่อง ช่องละ 30,000 บาท
ในส่วนประตูด้านหลัง 2 ช่อง ช่องละ 100,000 บาท
แกะสลัก ด้วยไม้สักทอง และจารึกชื่อเจ้าภาพ
โดยแกะบริเวณชิ้นงาน ราคานี้ พร้อมติดตั้ง
ติดต่อ พระอธิการนพดล วรธมฺโม
วัดชัฏดงคำ สุพรรณบุรี
0805787871 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
ส่วนของหน้าต่าง


• เชิญร่วม แสดงมุทิตาจิต วันเกิดคุณหนูนิด แห่งกวีธรรมะ เจ้าค่ะ

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• ประเภทของธรรมทาน ( ๑ ) - พุทธทาสภิกขุ

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย" (หลวงปู่จันทา ถาวโร)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย