บอกบุญ สร้างทวารบาล ประะตู + หน้าต่าง

  พระอธิการนพดล    18 ก.ค. 2562

ลวดลายประตูอุโบสถ ขณะนี้ มีเจ้าภาพแล้ว 2 ช่อง
ด้านหน้า และหน้าต่าง 5 ช่อง ด้านทิศเหนือ
ยังเปิดรับเจ้าภาพ
ในส่วนหน้าต่างอีกจำนวน 5 ช่อง ช่องละ 30,000 บาท
ในส่วนประตูด้านหลัง 2 ช่อง ช่องละ 100,000 บาท
แกะสลัก ด้วยไม้สักทอง และจารึกชื่อเจ้าภาพ
โดยแกะบริเวณชิ้นงาน ราคานี้ พร้อมติดตั้ง
ติดต่อ พระอธิการนพดล วรธมฺโม
วัดชัฏดงคำ สุพรรณบุรี
0805787871
ส่วนของหน้าต่าง


ลายป่าหิมพานต์


  3,495 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย