เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถ

 พระมหาวิษณุพงษ์    13 ม.ค. 2555

ด้วยวัดป่าเทพนิมิต ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ได้สร้างมาหลายสิบปี จนทำให้อุโบสถผุพังไม่สามารถทำสังฆกรรมได้ เพราะเกิดรอยร้าว และทรุดตัวลงหลายที่ ดังนั้นทางวัดจึงมีความประสงค์จะสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนหลังเดิมขึ้น แต่เนื่องจากทางวัดยังไม่มีทุนในการก่อสร้าง จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตเป็นบุญกุศลทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการสร้างอุโบสถหลังนี้ หากต้องการเป็นเจ้าภาพติดต่อได้ที่ พระมหาวิษณุพงษ์ สวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดป่าเทพนิมิต โทร.0885499640 หรือ
อีเมล์ vissanupong2521@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
รูปอุโบสถ


• วัดศาลาปูน วรวิหาร

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• การเรียนรู้

• บรรยายธรรมแก่นักเรียน สอนนั่งสมาธิ โดย #พระอาจารย์ต้น #ธรรมนาวา #dhammanava ๒๒/๐๗/๒๕๖๕

• เวสารัชชญาณในฐานะทั้ง ๔

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย