ขอเชิญร่วมอบรมธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ? ครั้งที่ 37

 Webmaster    4 มิ.ย. 2562

#ขอเชิญร่วมอบรมธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?
ครั้งที่ 37

วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)
#ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ register.bia.or.th

เพื่อการลดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อม กรุณานำกระบอกใส่น้ำส่วนตัวมาด้วย ทางสวนโมกข์กรุงเทพอำนวย ความสะดวกในการจัดจุดเติมน้ำให้

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป
สอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนสามารถโทรแจ้งได้ที่
(099)321-3356, (087)718-9555,
(098)443-7720, (091)551-2945, (081)994-8919 และ (087)544-1233 หรือที่ LINE @plearndhamma

#กำหนดการ

เช้า
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความเจ็บป่วย โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต
09.30 – 11.30 น. พระจิตร์ จิตฺตสํวโร
วัดป่าธรรมอุทยาน จ.ขอนแก่น
หัวข้อ “กายป่วยไข้ ใจไม่ทุกข์”
11.30 – 12.00 น. เจริญสติกับโยคะภาวนา
โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)
เครือข่ายชีวิตสิกขา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ
(โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)
บ่าย
13.00 – 13.30 น. ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์
โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)
13.30 – 15.30 น. รศ.ดร.โสรีช์ โพธิแก้ว
อาจารย์พิเศษคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักจิตวิทยาการปรึกษาและวิทยากรอิสระ หัวข้อ “ความสุขท่ามกลางความทุกข์”
ดร.ลักษณ์วรรณ พิมพ์สวัสดิ์
ผู้ป่วยมะเร็งตับระยะสุดท้าย
เจ้าของพ๊อกเกตบุ๊คถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์พิชิตมะเร็งตับ ขั้นที่ 4
หัวข้อ “เปลี่ยนเคราะห์ให้เป็นโชค เปลี่ยนโรคให้เป็นครู”

15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ
ท่ามกลางความเจ็บป่วย
โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

# https://www.facebook.com/visalo/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,641 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย