ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปาริวาสกรรม ณ.วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
 Webmaster   4 ก.พ. 2563

ขออาราธนานิมนต์พระภิกษุเข้าอยู่ปาริวาสกรรม

ณ.วัดวังผาแดง
ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 8 - 17 กุมภาพันธ์ 2563
โทร. 081-258-9475

หมายเหตุ บริการรถรับส่งจาก บขส.จ.กาญนบุรี กรุณานัดเวลาก่อนมาถึง


ที่มา : วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี


 เปิดอ่านหน้านี้  548 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย