ขอเชิญร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก

 socoman    27 พ.ค. 2565

ร่วมบุญสร้างสะพานข้ามคลองวัดแดงประชาราษฎร์เชื่อมระหว่างพระอุโบสถกับพระธาตุเจดีย์บรมจักรพรรดิ เเละหอพระไตรปิฎก https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,735 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย