ทำบุญที่ดิน วัดหัวคู้

 poyepoyum  

ูเชิญสาธุชนทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดหัวคู้ตารางวาละ ๕,๐๐๐ บาทหรือตามกำลังศรัทธา ให้กุศลบุญหนุนนำู้ัที่อยู่ ที่อาศัย ที่ทำมาค้าขาย ให้บริบูรณ์
สอบถามรายละเอียดติดต่อ
"เจ้าอาวาส ๐๘๑ ๙๒๒ ๒๖๑๕"
"พระครูสมุห์วินัย ๐๘๑ ๘๒๕ ๕๕๙๐"
"หลวงพี่เล้ง ๐๘๑ ๙๐๙ ๓๓๘๔"
"คุณประเสริฐ ไวยาวัจกร ๐๘๗ ๐๑๐ ๙๘๘๕"


• อานาปานสติ

• ขอเชิญชวนชาวร้อยเอ็ดร่วมบุญทอดกฐิน

• ไฟภายนอกดับไม่ยาก แต่ไฟภายในซิ...?

• เอนไซม์สมุนไพรบ้วนปาก

• นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข
Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย