ขอเชิญร่วมสร้างพระพุทธทันใจ

 dham  

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบุญสร้างพระพุทธทันใจ จำนวน ๙ องค์ หน้าตัก ๓๐ นิ้ว เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่หน้าที่การงานและชีวิตให้ได้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วทันใจ โดยพระพุทธทันใจทั้ง ๙ องค์ จะถวายประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนในวัด จำนวน ๙ วัด โดยสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้องค์ละ ๑๓,๐๐๐ บาท หรือจะร่วมบุญสมทบในการสร้างพระพุทธทันใจตามกำลังทรัพย์ได้
โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย" เลขบัญชี 545-0-14343-5 ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 ทุกกองบุญที่ท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้เพื่ออนุโมทนาบุญของผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน


• ขอเมตตาสร้างทางกันไฟรอบวัดเพื่อช่วยสัตว์น้อยใหญ่

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• กรรมของบ้านเมือง

• รวมเพลงธรรมะลูกทุ่ง

• คำไหว้พระจุฬามณี
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย