ขอเชิญร่วมบุญ สร้างโบสถ์ ณ วัดอินทโชติการาม (วัดหนองหว้า) จ. นครศรีธรรมราช

 helpmee    3 พ.ย. 2561

ตามที่วัดได้จัดงานทอดกฐินสามัคคี เพื่อหาปัจจัย สร้างโบสถ์ ในวันที่10พย61
ตอนนี้งานได้เสร็จลุล่วงแล้ว สำหรับปัจจัย อาจได้มาจำนวนนึง

แต่ก็ยังขาดปัจจัยอีกมาก ท่านใด มีจิตศรัทธา อยากจะทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต
สามารถร่วมทำบุญออนไลน์ได้ในครั้งนี้ ตามบัญชีในรูปภาพ

ขอความสุข ความเจริญในบุญ จงมีแก่ผู้ใจบุญทุกๆๆท่านมา ณ โอกาสนี้
คิดสิ่งใด ขอให้ท่านสำเร็จตามที่มุ่งหมาย ทุกประการด้วยเทอญ. https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดหนองหว้า


  3,802 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย