ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุน สร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตาม นิมิตของข้าพเ

 wichayapat  

ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุน สร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตาม นิมิตของข้าพเจ้า เนื่องจากข้าพเจ้าฝันถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า 14 คืน ติดต่อกัน โดยเหมือนกันทุกคืน
พระองค์นั่งประทับท่าขัดสมาธิ ยกพระหัตถ์ขวาขึ้นในท่าปางประทานพร ในฝันพระฉวีวรรณงดงามมาก หาผู้ใดเปรียบเทียบได้ พระพักตร์งดงาม ทรงแย้มพระโอษฐ์ตลอดเวลา และมีแสงสว่างที่ไม่เคยเห็นออกมาจากพระวรกายของพระองค์ จนวันสุดท้าย มีความรู้สึกว่าอยากสร้างหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตาม นิมิตของข้าพเจ้าขึ้น โดยสร้างถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่โรงพยาบาลศิริราช ตามนิมิตของข้าพเจ้าทุกประการ โดยมุ่งเน้นให้ถูกต้องตามลักษณะของมหาบุรุษทุกประการ

โดยการสร้างครั้งนี้จะสร้างขนาดหน้าตักกว้าง 9 นิ้ว ส่วนพระเศียรบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ทุกองค์พระ
ค่าแบบ และ แม่พิมพ์ ช่างผู้ปั้น ร่วมบุญกับผมไม่คิดค่าทำแต่ประการใด คิดแค่ค่าหล่อและตกแต่ง เพียง องค์ละ 2,800 บาท
จึงขออนุญาตแจ้งบุญกันตรงนี้นะครับ
สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพ ติดต่อที่ วิชญพัสตร์ ศรีพรหม โทร. 080-5255455 หรือ
โอนเงินเข้าบัญชี เลขที่ 804-0-18396-0 ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขา หลังสวน นาม วิชญพัสตร์ ศรีพรหม
โอนแล้วแจ้งชื่อ ที่อยู่ เวลาโอน และโทรแจ้งผมอีกทีนะครับ จะได้ไปร่วมน้อมถวายพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ รพ.ศิริราช ด้วยกัน


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ขอเชิญร่วมสร้างบุญ

3,825


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย