ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ณ วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก

 tananuit    17 ส.ค. 2559

ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ ณ วัดท่าทองน้อย จ.พิษณุโลก https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


• อภัยทาน

• มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา ธรรม (คือความคิดทั้งหลาย) มีใจเป็นประธาน

• เสียงสวด พระปริตร - สมเด็จพระญาณสังวร

• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• "จิตหว้าเหว่เรร่อน เพราะขาดสติ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย