ร่วมสร้างอุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่(ธ)อำเภอพาน จ.เชียงราย

 nitinai    20 มิ.ย. 2561

ร่วมสร้างบันไดสวรรคขึ้นอุโบสถ
***ขั้นละ999บาท11ขั้น
***กำแพงแก้วรอบอุโบสถช่องละ999บาท8ช่อง
***ไฟส่องหัวเสาโซล่าเชล์999จำนวน9เสา
************
อัพเดชการสร้างอุโบสถ
****^**^^^****
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย
*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเมตตาวนาราม (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้
^******รายการที่ขาดเจ้าภาพ*****^^
อุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่(ธ) ตำบลป่าหุ่ง. อำเภอ พาน จ.เชียงรายที่หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชากรุงเทพ มีดำริให้สร้างและได้วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อ3ปีก่อน การดำเนินการได้มาถึงส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เพิ่มความสมบูรณ์ของอุโบสถอันเป็นหัวใจของวัดหรืออารามแห่งนั้นที่จะได้เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไว้เป็นมรดกต่อไป
1.งานปิดทองพระประธาน3องค์ที่กำลังดำเนินการอยู่ทองคำเปลวแผ่นละ9บาท(มีเจ้าภาพครบ)
2.ภาพฝาผนังลายทองรดน้ำหลังพระประธานเป็นต้นโพธิ์ทองตรม.จำนวน15ตรม.50,009
3.ซุ้มหน้าพระประธานองค์กลาง35,000บาท
-ซุ้มหน้าพระประธานองค์ซ้าย15,000
-ซุ้มหน้าพระประธานองค์ขวา15,000
4.บัวหัวเสาบนล่าง34ต้นๆละ999
5.คันทวยค้ำเสากับหลังคา14ชุดๆละ999
6.สีทาอุโบสถ 39,999บาท
7.มุ้งลวด20,000
8.ค่าเดินไฟฟ้าภายในอุโบสถ25,000
9.พัดลมติดผนัง20ตัว
10.ซุ้มพระประตูอุโบสถกลาง55,000
-ซุ้มพระประตูอุโบสถด้านขวา29,999
-ซุ้มพระประตูอุโบสถด้านซ้าย29,999
11.พระบนหน้าต่างช่องละ55,000จำนวน6ช่อง
12.กำแพงแก้ว49,999
13.ลานรอบอุโบสถ39,999
สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
************************
รายการที่เหลือส่วนโครงสร้าง
1. เสาอุโบสถ จำนวน 34 ต้น ต้นละ 20,000 บาท(เหลือ14ต้น)
2. หน้าต่างอุโบสถ 8 ช่องละ 60,000 (1 ช่อง มี 2 บาน บาน ละ 30,000 บาท(เหลือ2ช่อง)
3.ใบระกา 29 ชุด ชุดละ 5,000 บาท(เหลือ10ชุด)
4.หน้าบรรณอุโบสถ จำนวน 1 หน้า หน้าละ 90,000 บาท (เจ้าภาพ 3 ราย รายละ 30,000 บาทเหลือ2ราย)
5.กระเบื้องมุงหลังคา จำนวนประมาณ 20,000 แผ่น แผ่นละ 19 บาท(เหลือ7,500แผ่น)

ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่
*********************************************
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพาน
บัญชี เลขที่ที่669-2-10893-9
ชื่อบัญชี : พระนิตินัย อุดมกัน
*********************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 098-310-8972 หรือ091-451-9599เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป
*********************************************
กำลังสร้างบรรณ
ร่วมสร้างบันไดสวรรคขึ้นอุโบสถ
***ขั้นละ999บาท11ขั้น
***กำแพงแก้วรอบอุโบสถช่องละ999บาท8ช่อง
***ไฟส่องหัวเสาโซล่าเชล์999จำนวน9เสา
************
อัพเดชการสร้างอุโบสถ
****^**^^^****
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมสร้างอุโบสถ วัดป่าเมตตาวนาราม อ.พาน จ.เชียงราย
*********************************************
เนื่องด้วย วัดป่าเมตตาวนาราม (ดำริสร้างโดย หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถ เพื่อใช้งานกิจสงฆ์ และงานพุทธศาสนาทั่วไป อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้ พระภิกษุในระแวกบริเวณใกล้เคียง ที่บำเพ็ญภาวนาตามถ้ำ ป่า เขา และตามดอย ได้มามาลงพระอุโบสถสะดวก โดยที่ไม่ต้องลำบากในการเดินทางเข้าเมือง จึงได้ประกาศข่าว บอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้ ร่วมเป็นเจ้าตามกำลัง หรือเป็นเจ้าภาพ ดังรายการต่อไปนี้
^******รายการที่ขาดเจ้าภาพ*****^^
อุโบสถวัดป่าเมตตาวนาราม ห้วยไร่(ธ) ตำบลป่าหุ่ง. อำเภอ พาน จ.เชียงรายที่หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชากรุงเทพ มีดำริให้สร้างและได้วางศิลาฤกษ์ไปเมื่อ3ปีก่อน การดำเนินการได้มาถึงส่วนที่เป็นรายละเอียดที่เพิ่มความสมบูรณ์ของอุโบสถอันเป็นหัวใจของวัดหรืออารามแห่งนั้นที่จะได้เป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานได้เห็นถึงภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ไว้เป็นมรดกต่อไป
1.งานปิดทองพระประธาน3องค์ที่กำลังดำเนินการอยู่ทองคำเปลวแผ่นละ9บาท(มีเจ้าภาพครบ)
2.ภาพฝาผนังลายทองรดน้ำหลังพระประธานเป็นต้นโพธิ์ทองตรม.จำนวน15ตรม.50,009
3.ซุ้มหน้าพระประธานองค์กลาง35,000บาท
-ซุ้มหน้าพระประธานองค์ซ้าย15,000
-ซุ้มหน้าพระประธานองค์ขวา15,000
4.บัวหัวเสาบนล่าง34ต้นๆละ999
5.คันทวยค้ำเสากับหลังคา14ชุดๆละ999
6.สีทาอุโบสถ 39,999บาท
7.มุ้งลวด20,000
8.ค่าเดินไฟฟ้าภายในอุโบสถ25,000
9.พัดลมติดผนัง20ตัว
10.ซุ้มพระประตูอุโบสถกลาง55,000
-ซุ้มพระประตูอุโบสถด้านขวา29,999
-ซุ้มพระประตูอุโบสถด้านซ้าย29,999
11.พระบนหน้าต่างช่องละ55,000จำนวน6ช่อง
12.กำแพงแก้ว49,999
13.ลานรอบอุโบสถ39,999
สามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
************************
รายการที่เหลือส่วนโครงสร้าง
1. เสาอุโบสถ จำนวน 34 ต้น ต้นละ 20,000 บาท(เหลือ14ต้น)
2. หน้าต่างอุโบสถ 8 ช่องละ 60,000 (1 ช่อง มี 2 บาน บาน ละ 30,000 บาท(เหลือ2ช่อง)
3.ใบระกา 29 ชุด ชุดละ 5,000 บาท(เหลือ10ชุด)
4.หน้าบรรณอุโบสถ จำนวน 1 หน้า หน้าละ 90,000 บาท (เจ้าภาพ 3 ราย รายละ 30,000 บาทเหลือ2ราย)
5.กระเบื้องมุงหลังคา จำนวนประมาณ 20,000 แผ่น แผ่นละ 19 บาท(เหลือ7,500แผ่น)

ผู้สนใจสามารถร่วมทำบุญได้ที่
*********************************************
ธนาคารกสิกรไทย สาขาพาน
บัญชี เลขที่ที่669-2-10893-9
ชื่อบัญชี : พระนิตินัย อุดมกัน
*********************************************
หมายเหตุ
- สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์ ดร.นิตินัย อุดมกัน 098-310-8972 หรือ091-451-9599เจ้าอาวาสวัดป่าเมตตาวนาราม
- ในกรณีที่มีปัจจัยเกินจากค่าดำเนินการ ทางวัดจะพิจารณานำไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นต่อไป
*********************************************


ร่วมสร้างทุกอย่าง
อุทิศส่วนกุศลให้นาคราช สโรชิน สหสาคร รวี อาณานุการที่เหลือเจ้ากรรมนายเวร เทวาอารักษ์กาย ผู้ถือบุญถือบาป ศัตรูที่คิดร้ายกับข้าพเจ้าไม่ว่าชาติไหนๆก็ตาม รู้จักก็ดี ไม่รู้จักก็ดี จำได้ก็ดี จำไม่ได้ก็ดี โรคาพยาธิในร่างกายและเจ้าที่และผู้ตายซับตายซ้อน ณ ที่บ้านและที่ทำงาน ญาติพี่น้อง 7 ชั่วคน


  3,320 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย