สร้างพลับพลา ถวายพระนางเจ้าจามเทวี

 พระปลัดณัฏฐกิตติ์  

สร้างบุญ สร้างพลับพลาที่ประทับพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรหริภุญชัยฯ
๑.เจ้าภาพฉัตรประธานยอดองค์พลับพลา ๙,๙๙๙ บาท
๒.ฉัตรต้นมหามงคลโดยรอบ จำนวน ๘ ต้น ต้นละ ๓,๙๙๙ บาท
๓.เสาหลักพลับพลา จำนวน ๔ ต้น ต้นละ ๙, ๙๙๙ บาท
๔.เจ้าภาพกองบุญสร้างพลับพลาฯ กองบุญละ ๑,๙๙๙ บาท จำนวน ๑๐๐ กองบุญ
และร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตามกำลังศรัทธา

เป็นเจ้าภาพสร้างพลับพลาฯได้ที่บัญชีวัด
๑.ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้
ชื่อบัญชี "บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ"
เลขที่บัญชี 988 5 58432 3
๒.ธนาคารออมสิน สาขาลี้
ชื่อบัญชี วัดแท่นคำ
เลขที่บัญชี 020385227804
เจ้าภาพผู้ประสงค์ใบอนุฯแจ้งในInbox หรือเพิ่มLine ด้วยเบอร์ 0935155818 (พระปลัดณัฏฐกิตติ์ เจ้าอาวาสฯ👷♂️ คณะกรรมการวัดผู้ควบคุมงานก่อสร้าง)
ผู้บริจาคโดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้รับลดหย่อนภาษีอัตโนมัติ ผ่านระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร
ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ท่านเจริญด้วยทรัพย์สินเงินทอง ฐานะการงานกิจการมั่นคงด้วยบุญนี้...🏡
รายละเอียดในเพจ วัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ FB พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล


468


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย