ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์คูณคำ วัดหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต

 pitiphong    23 พ.ค. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสมทบทุน
สร้างองค์พระมหาธาตุเจดีย์คูณคำธรรมเจดีย์ จำนวน 2554 กอง
กองละ 2554 บาท
*****************************


ด้วยทางวัดป่าคูณคำวิปัสสนา บ้านกลาง ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร
ได้ดำเนินการก่อสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (พระอุรังคธาตุ)
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้อันเชิญมาจากประเทศบังคลาเทศ องค์มหาธาตุเจดีย์มีความยาว 58 เมตร 20 เซนติเมตร ฐาน 15x15 เมตร ซึ่งมีการกำหนดฉลองสมโภชน์ใน วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ศกนี้ ขณะนี้กำลังใกล้จะเสร็จแล้ว แต่ยังขาดปัจจัยบางส่วน ดังนั้นศิษย์ยานุศิษย์ของ หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต ทั่วประเทศ จึงได้มีการจัดองค์ผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อทอดถวายสมทบทุนสร้าง พระมหาธาตุเจดีย์ จำนวน 2554 กอง ๆ ละ 2554 บาท จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชน และศิษย์ยานุศิษย์ของ หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต ทั่วประเทศ ผู้ที่สนใจในอานิสงส์ผลบุญการกุศลทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกองผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว
ท้ายนี้ขออาราธนายังคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จลดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพกับความสุขความเจริญรุ่งเรือง ด้วยจตุรพิธพรชัย คืออายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติโดยทั่วถึงกันด้วยเทอญ

ประธานฝ่ายสงฆ์

หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโตร่วมสมทบบริจาคเงินได้ที่
ชื่อบัญชี พระอำนวย อนินโท (ทองทา) โทรศัพท์มือถือ 085-4519060
ธนาคารกรุงไทย สาขาพังโคน ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4190840556


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
อนุโมทนา


• อาหารไทยตำรับชาววังพร้อมส่งถึงบ้าน

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "ไฟราคะดับยาก" (หลวงปู่หล้า เขมปัตโต)

• ๓.ปางตัดพระเมาลี

• วัดสามพระยา

• นาญฺญํ นิสฺสาย ชีเวยฺย ไม่ควรอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย