โปรแกรมกิจกรรม กายคตาสติอายตนะวิปัสสนา รุ่น 2

 Webmaster    

โปรแกรมกิจกรรม กายคตาสติอายตนะวิปัสสนา รุ่น 2

วันพฤหัสบดี ที่ 14 - วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2553

13.00 - 15.00 ลงทะเบียนเข้าที่พัก
15.00 - 16.00 ปฐมนิเทศ พิธีเปิด ต้อนรับสู่จีรัง รับพระกรรมฐาน ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 1
17.00 - 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 - 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา

ศุกร์ 15 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.30 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 1
11.15 - 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 พักใจ ตามอัธยาศัย
13.00 - 15.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 2
15.15 – 17.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 3
17.00 – 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 – 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 4 แผ่เมตตา

เสาร์ 16 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.30 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่1
11.15 - 12.00 อาหารกลางวัน ณ เรือนไม้หอม
12.00 - 13.00 พักใจ ตามอัธยาศัย
13.00 - 15.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 2
15.15 – 17.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 3
17.00 – 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 – 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 4 แผ่เมตตา

อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.00 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่1
11.15 - 12.00 อาหารกลางวัน ณ เรือนไม้หอม
12.00 - 15.00 ไขปัญหาธรรมนำชีวิต และ อโหสิกรรม (พิธีปิด)

** ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://www.jirunghealthvillage.com/en/health_spa_resort/calendar/2010/october/14/free_dhamma_retreat/35.html

กายคตาสติและอายตนะวิปัสสนา รุ่น 2
Thr. 14 October 2010 - Sun. 17 October 2010

Instructor : พระอาจารย์นิวัติ สุเมธโส
Profile : วัดม่อนฤาษี เชียงใหม่
Instructor : พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
Profile : อดีตนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงผู้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต จนกระทั่งวันหนึ่งได้เกิด ความคิดว่า "แม้ท่านจะมีเงินมากมาย มีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่น แต่ตลอดเวลาที่ผ่านมา ท่านไม่เคยเป็นอิสระทางใจเลยจึงละทิ้งความเป็นนักสู้ กลับสู่มาตุภูมิ ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงหันเหชีวิตสู่การปฏิบัติธรรม สอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดเป็นระยะเวลา 19 ปีจนได้รับความศรัทธาจากชาวบ้าน และญาติธรรมที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ธรรมะที่ท่านสอนเน้นการ ปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความพ้นทุกข์ ขัดเกลาจิตใจของตนให้ผ่องใสรู้แจ้งเห็นจริงตามสัจธรรมความเป็นจริงตามธรรมชาติ

ผู้เข้าร่วมโครงการ สาธุชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปี
จำนวน 50 ท่าน
เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็ม

ระเบียบการสมัคร

การสมัคร
เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในแต่ละหลัดสูตร เปิดรับสมัครจนกว่าจะเต็ม
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและระเบียบการได้ที่ >> http://www.jirunghealthvillage.com/download/application_form.pdf
กรอกใบสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วน
ส่งเอกสารด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ หรือโทรสาร
ที่อยู่
มูลนิธิรัศมีแห่งธรรม (ณ จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ)
99 หมู่ 7 ต. ริมใต้ อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรสาร 053-860-322
ไม่สามารถสมัครแทนผู้อื่นได้ และโปรดปฏิบัติตามระเบียบการสมัครและการเข้าร่วมอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง
การตอบรับ
เมื่อยื่นเอกสารการสมัครแล้ว ทางมูลนิธิฯ จะทำการติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสมัครของท่าน ก่อนวันเปิดโครงการ 15 วัน
เพื่อแบ่งปันสิทธิ์การเข้าร่วมให้กับผู้อื่น ทางมูลนิธิฯ ขอจำกัดสิทธิ์ การเข้าร่วม 1 ท่านให้เข้าร่วมได้ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี
กรณีสมัครสำรอง โทรสอบถามก่อนเปิดโครงการ 7 วัน

การลงทะเบียน
ผู้เข้าอบรมต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ในวันลงทะเบียนทุกครั้ง
ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นเข้าอบรมแทนได้


  3,217 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย