โปรแกรมกิจกรรม กายคตาสติอายตนะวิปัสสนา รุ่น 2

 Webmaster    

โปรแกรมกิจกรรม กายคตาสติอายตนะวิปัสสนา รุ่น 2

วันพฤหัสบดี ที่ 14 - วันอาทิตย์ ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พฤหัสบดี 14 ตุลาคม 2553

13.00 - 15.00 ลงทะเบียนเข้าที่พัก
15.00 - 16.00 ปฐมนิเทศ พิธีเปิด ต้อนรับสู่จีรัง รับพระกรรมฐาน ฟังธรรม ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 1
17.00 - 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 - 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม แผ่เมตตา

ศุกร์ 15 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.30 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 1
11.15 - 12.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
12.00 - 13.00 พักใจ ตามอัธยาศัย
13.00 - 15.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 2
15.15 – 17.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 3
17.00 – 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 – 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 4 แผ่เมตตา

เสาร์ 16 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.30 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่1
11.15 - 12.00 อาหารกลางวัน ณ เรือนไม้หอม
12.00 - 13.00 พักใจ ตามอัธยาศัย
13.00 - 15.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 2
15.15 – 17.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 3
17.00 – 18.30 พักผ่อนตามอัธยาศัย (น้ำปาณะ)
18.30 – 21.00 สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่ 4 แผ่เมตตา

อาทิตย์ 17 ตุลาคม 2553

04.00 - 05.00 สวดมนต์ ทำวัตรเช้า
05.00 - 06.00 กายบริหาร โยคะ/ลมปราณด้วยสติ
06.00 - 07.00 อาหารเช้า
07.00 - 08.30 ปฏิบัติภาระกิจส่วนตัว
08.30 - 11.00 ปฏิบัติธรรมประจำวันช่วงที่1
11.15 - 12.00 อาหารกลางวัน ณ เรือนไม้หอม
12.00 - 15.00 ไขปัญหาธรรมนำชีวิต และ อโหสิกรรม (พิธีปิด)

** ข้อมูลเพิ่มเติม >> http://www.jirunghealthvillage.com/en/health_spa_resort/calendar/2010/october/14/free_dhamma_retreat/35.html• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• บทสวดมนต์วันพระ เปิดฟังและสวดมนต์ทุกวัน ชีวิตดีขึ้นเหมือนมีปาฏิหาริย์ [บทสวดมนต์พร้อมคำอ่าน]

• "สมาธิธรรม" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• อานิสงส์การแผ่เมตตา (อรกชาดก)

• ร่วมทำบุญบูรณะซ่อมแซมพื้นรอบอุโบสถที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ณ วัดไทยลอสแอลเจลิส

• วัยรุ่นวุ่นรัก (วีณาถูณชาดก)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย