รู้ทันความปรุงแต่งของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ก.พ. 2565

 Webmaster  พระธรรมเทศนา หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
รู้ทันความปรุงแต่งของจิต :: หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช 20 ก.พ. 2565

ค่อยภาวนาถึงจุดหนึ่ง
เราจะพบว่าความปรุงแต่งทั้งหลายคือทุกข์
พอรู้แล้ว ปัญญามันแก่รอบ มันก็ไม่เอาแล้ว
ความปรุงแต่ง จะปรุงชั่ว จะปรุงดี
หรือพยายามจะไม่ปรุง
มันก็คือปรุง ก็คือทุกข์ทั้งหมด
พอจิตมันพ้นจากความปรุงแต่ง
มันก็เข้าถึงความสุขที่อยู่เหนือความปรุงแต่ง
ความสุขของความสงบ
ความสุขของการพ้นความเสียดแทงทั้งหลาย
ความสุขของการไม่มีภาระของใจ
ใจมันมีความสุขขึ้นมา


หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
วัดสวนสันติธรรม
20 กุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=IVOPUchwjzs

4,908
• สังคายนา ๕ ครั้ง
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย