ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต

 oceandeep  

กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม พ.ศ.2559 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ราม 1 (หัวหมาก)

กำหนดการ

-:- วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2559 -:-

เวลา 13.00 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึง หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เวลา 13.20 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย,รับศีล
เวลา 14.00 น. เริ่มพิธีอธิษฐานจิตพระพุทธรูป "พระพุทธธรรมกรรมฐานอภิบาลประชาราษฎร์ศาสดา" และเหรียญที่ระลึกหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

# พ่อแม่ครูอาจารย์ที่เมตตามาร่วมอธิษฐานจิต #
1.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
2.หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย วัดพุทธบูชา เขตทุ่งครุ กทม.
3.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
4.หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
5.หลวงปู่สมหมาย จิตตปาโล วัดป่าอนาลโย อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
6.หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
7.หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
8.หลวงพ่อเชาวรัตน์ กัมมสุทโธ วัดท่าวังหิน อ.พรรณานิคม. จ.สกลนคร

เวลา 16.00 น. เสร็จพิธีอธิษฐานจิต,ถวายจตุปัจจัยไทยทานแด่พ่อแม่ครูอาจารย์
เวลา 17.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
เวลา 18.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล
เวลา 18.15 น. แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระราชภาวนาวิกรม (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม) วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
เวลา 19.15 น. ตอบปัญหาธรรมะ
เวลา 19.45 น. ถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาพระราชภาวนาวิกรม(หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม)
เวลา 20.00 น. พระราชภาวนาวิกรม (หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม) เดินทางกลับที่พัก

-:- วันเสาร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559 -:-

เวลา 06.30 น. พ่อแม่ครูอาจารย์เดินทางมาถึงบริเวณงาน ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เวลา 07.00 น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย, รับศีล, พ่อแม่ครูอาจารย์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 07.30 น.พ่อแม่ครูอาจารย์พร้อมพระติดตาม (ประมาณ 99 รูป) ออกรับบิณฑบาต ณ ลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

# รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่นิมนต์มาร่วมงาน #
1.หลวงปู่สี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
2.หลวงปู่สมภาร ปัญญาวโร วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
3.หลวงปู่สมศักดิ์ ปัณฑิโต วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
4.หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม วัดป่าสีห์พนม อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
5.หลวงปู่คำผิว สุภโณ วัดป่าศรีวิไล อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
6.หลวงปู่น้อย ปัญญาวุโธ วัดป่านานาชาติ รัฐเวอร์จิเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
7.หลวงปู่บุญกู้ อนุวัฑฒโน วัดพระศรีมหาธาตุ เขตบางเขน กทม.
8.หลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญโญ วัดประชาคมวนาราม(ป่ากุง). อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด
9.หลวงปู่เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
10.หลวงปู่ศรี สิริธโร วัดป่าโนนทองอินทร์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
11.หลวงปู่คำ นิสโสโก วัดป่าไทยพัฒนา อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
12.หลวงปู่บุญจันทร์ สีลคุโณ วัดป่ามณีศรีโคตมวงศ์ อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี
13.หลวงปู่เสถียร คุณวโร วัดถ้ำพระภูวัว อ.เซกา จ.บึงกาฬ
14.หลวงปู่ทองสุข ฐิตปุญโญ วัดป่าวุฑฒาราม อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
15.หลวงปู่อุทัย ธัมมวโร วัดภูย่าอู่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
16.หลวงปู่วิชัย เขมิโย วัดถ้ำผาจม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
17.หลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
18.หลวงพ่อคูณ อัคคธัมโม วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
19.หลวงพ่อไพรฑูรย์ ขันติโก วัดสุภัททมงคล อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
20.หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร วัดสันติวนาราม อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
21.หลวงปู่ไม อินทสิริ วัดป่าเขาภูหลวง. อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
22.หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อ.เมือง จ.สกลนคร
23.หลวงพ่อโสภา อุตตโม วัดเขาวันชัยนวรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
24.หลวงพ่อบุญทัน ฐิตสีโล วัดป่าเขาเจริญธรรม อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์
25.หลวงปู่สมบูรณ์ กันตสีโล วัดป่าสมบูรณ์ธรรม อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
26.หลวงพ่อสมเกียรติ ชิตมาโร วัดป่าถ้ำพระเทพนิมิต(ถ้ำตาลเลียน) อ.กุดจับ จ.อุดรธานี
26.หลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
27.หลวงปู่ณรงค์ วัฑฒโณ วัดป่าสิริปุญญาราม อ.วังสะพุง จ.เลย
28.หลวงพ่อสวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด. อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
29.หลวงพ่อน้อย อโสโก วัดป่าเขาผา อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์
30.พระอาจารย์สุชาติ ชาตสุโข วัดป่าบ้านวไลย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31.หลวงพ่อมหาไพฑูรย์ เมตตจิตโต วัดสำราญนิเวศ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
32.พระอาจารย์หนูสิน สันตจิตโต สถานปฎิบัติธรรมพิศาลสิริโพธิญาณ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
33.หลวงปู่บวร สุชีโว วัดป่าหนองแข้ดง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
34.หลวงปู่บุญเพ็ง ขันติโก วัดป่าแสงธรรมขันติคีรีภูล้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
35.หลวงพ่อทองพูน กาญจโน วัดป่าภูกระแต อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
36.หลวงพ่อพเยาว์ โชติวโร วัดป่าศิลาวาส อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
37.หลวงพ่อเมธา สุเมโธ วัดถ้ำผาปล่อง. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
38.หลวงพ่อมหาศรีนวล วิมโล วัดสันติธรรม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
40.หลวงพ่อสามเรือน ปุญเญสโก วัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
41.หลวงพ่อทองพูน ทยาลุโก วัดเขาสุกิม อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
42.พระอาจารย์ศรีคูณ จิรธัมโม. วัดป่าเขาลม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
42.หลวงปู่บุญจันทร์ เขมปัตโต วัดป่าโพธิญาณ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
43.พระอาจารย์ไชยา สิริธัมโม วัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กทม.
44.พระอาจารย์แจ๋ว ธัมมวโร วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
45.พระอาจารย์กิตติ ติสโร วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
46.พระอาจารย์เจน ปัณฑิโต วัดป่าสระแก้ว อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
47.พระครูอุดรธรรมาภาณ วัดศรีวิชัย อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
(รวมพ่อแม่ครูอาจารย์และพระติดตามประมาณ 99 รูป และรายนามพ่อแม่ครูอาจารย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

เวลา 08.30 น. ถวายภัตตาหารพ่อแม่ครูอาจารย์, พ่อแม่ครูอาจารย์ฉันภัตตาหาร
เวลา 09.30 น. ทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างเจดีย์เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ ถวายหลวงปู่สี สิริญาโณ วัดป่าศรีมงคล อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
เวลา 09.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 1 โดยหลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
เวลา 10.30 น. ตอบปัญหาธรรมะ , ถวายจตุปัจจัยไทยทาน , พิธีธรรมวัตรขอขมาหลวงพ่อแสวง จันทสโร วัดคำมะอี อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร
เวลา10.45 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ที่ 2 โดยหลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ วัดป่าหนองเกาะแก้ว อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
เวลา 11.45 น. ตอบปัญหาธรรมะและถวายจตุปัจจัยไทยทาน, พิธีทำวัตรขอขมาหลวงพ่อบุญส่ง โชติปัญโญ
เวลา 12.00 น. เสร็จงานทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

*****************************

ดูรายละเอียดได้ที่ เพจ : กลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สอบถามโทร. 094-1012015 , 086-4017809 , 093-4612951 , 082-3110382 , 093-5616514

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบการจัดงานในครั้ง นี้ เพื่อถวายเป็นค่าพาหนะ ค่าภัตตาหารถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ และค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการจัดงานนี้ให้เกิดขึ้นมาได้ (ถือเป็นบัญชีเจ้าภาพ ที่ทุกท่านร่วมกับบริจาคให้การจัดงานครั้งนี้เกิดขึ้นมาได้สำเร็จ)

โดยโอนมาร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง(หัวหมาก)
เลขที่บัญชี 407-422337-5 ชื่อบัญชี นายอิทธิชัย กัณหา


 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,698


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย