ขอความอุปถัมภ์สมทบทุนสร้างห้องสุขาด่วนๆขาดแคลนมากๆ

 ดอกบัวเหลือง    6 ก.พ. 2556

ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นสมทบทุนก่อสร้างห้องสุขา จำนวน ๕ ห้องๆละๆ ๕,๐๐๐ บาท เพราะตอนนี้เดือดร้อนมากๆกับจำนวนสามเณร ๘ รูป ที่เป็นเด็กขาดโอกาศทางการศึกษาได้บวชเรียนในแผนกธรรมและสามัญศึกษาต้องตืนนอนตอนดึกเพื่อรอเข้าห้องน้ำห้องส้วม เพราะที่วัดสามชัยวรารามเป็นวัดที่ตั้งขึ้นมาใหม่ยังขาดแคลนหลายๆอย่าง จึงขอบอกบุญญาติโยมทุกท่านร่วมเป็นเจ้า หรือ โทรปรึกษาเจ้าอาวาสได้ที่ ๐๘๔๔๐๔๔๖๗๗ เบอร์ท่านเจ้าอาวาส หรือติดตามกิจกรรมวัดสามชัยวรารามได้ที่ เฟสบุ๊ค ชื่อว่าวัดสามชัยวราราม ขอบอกบุญมายังสาธุชนทุกๆท่าน
ภายในศาลาการเปรียญมีญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นประจำ


มีห้องน้ำห้องสุขาเพียง ๒ ห้อง


หรือร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ ชื่อ บัญชี พระประดุง สมาหิโต เลขที่บัญชี 9810621256 ธ.กรุงไทย สาขา อ.สมเด็จ


ร่วมบุญและนะครับ (โอนผ่านบัญชี ) 100 บาท


ขออนุโมทนาบุญ


http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497771 กุฎีเจ้าอาวาส
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497797
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497808
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497809
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497812
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497814
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497820

http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497857
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497869
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497876
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497883
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497888
http://upload.siamza.com/showpic.php?id=497885


ขออนุโมทนาบุญมากๆกับยาติธรรมทุกๆท่าน


ตอนนี้อุปกรณ์ยังขาดหลายๆอย่าง ขอเชิญญาติโยมร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา
อาทิเช่น ปูน หิน ทราย ดิน และสังกะสี ท่อส้วม และค่าช่าง
อาตมาขอบอกบุญมาทางห้องญาณทิพย์อีกครั้งขออนุโมทนาบุญ ติดตามกิจกรรมวัดได้ที่เฟสบุค๊ วัดสามชัยวราราม


ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่าน


ขอเชิญร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา


  3,249 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย