บ้านอารีย์เชิญท่านสวดมนต์ ฟังธรรม โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส)

 นานา    26 ก.ค. 2554

บ้านอารีย์ เชิญท่านร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม ค่ำวันพฤหัสฯ
ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
แสดงพระธรรมเทศนาโดย พระครูโอภาสวุฒิกร (พระอาจารย์โสภณ โอภาโส)
เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน จ. พระนครศรีอยุธยา (วัดสาขาที่ ๒๐ ของวัดหนองป่าพง)
หลวงปู่ชา สุภัทโท เมตตาวางศิลาฤกษ์ เมื่อ พ.ศ.2520
พระอธิการโสภณ ฉายา โอภาโส อายุ ๖๑ พรรษา ๔๐
ท่านมีวิทยฐานะเป็นนักธรรมพระวิปัสสนาจารย์ สอนกรรมฐาน
กรรมฐาน จากประสบการณ์การเดินธุดงค์ ๕ ปี ๖ เดือน ทั่วทุกภาคในประเทศไทย
คมธรรม :
…แล้วเรามีทุกข์ เราจะเอาทุกข์ไปให้ใคร
แล้วใครเค้าจะมารับทุกข์จากเราได้ มันไม่มีนะ
มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาปฏิบัติเอง เค้าเรียกว่ามาปฏิบัติธรรม
มากำจัดความทุกข์ให้ออกไปจากกายจากจิตซะ...
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
โทรฯ ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ -๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,586 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย