เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

 ชัยกมล    13 มิ.ย. 2563

เชิญร่วมทำบุญสร้างเจดีย์(พระธาตุ)

เนื่องจาก ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม (ม่อนเปรต) ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน ณ สถานที่ตั้งที่พักสงฆ์แห่งนี้เคยมีเจดีย์ (พระธาตุ) อยู่ ณ สถานที่แห่งนี้นานมาแล้ว และได้ผุพังไปตามกาลเวลา คงเหลือซากอิฐเก่าที่ผุพังกระจัดกระจายอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้
ทางที่พักสงฆ์ปุญญวนาราม(ม่อนเปรต) และคณะศรัทธามีแนวความคิดว่าจะทำการก่อสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เป็นที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย และจะได้ช่วยสืบต่อพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่จน 5,000 ปี และทางที่พักสงฆ์จะเริ่มก่อสร้างรากฐานเจดีย์ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2563 นี้ แต่ทางที่พักสงฆ์ยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก
จึงขอเรียนเชิญ และบอกบุญกับญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาร่วมบุญสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ เพื่อสร้างบารมีให้แก่ตัวเองและครอบครัว เพื่อให้การสร้างเจดีย์นี้แล้วเสร็จ ท่านสามารถติดต่อร่วมบุญโดย

- เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบซื้อเหล็กงานโครงสร้าง กองทุนละ 99 บาท

- เป็นเจ้าภาพกองทุนสมทบซื้อ ปูน หิน ทราย / ค่ามือช่าง กองทุนละ 299 บาท

- เป็นเจ้าภาพ ปูน ครึ่งคิวละ 999 บาท
⁃ เป็นเจ้าภาพปูน 1คิว 1,999 บาท
- หรือจะสมทบทุนตามจิตศรัทธา

ญาติโยมที่ร่วมบุญตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไปที่พักสงฆ์จะสลักชื่อของท่านพร้อมด้วยทำยันต์หนุนดวงให้ท่าน บรรจุในเจดีย์ ( ยันต์ที่ทำใช้หินอ่อนลงยันต์และสลักชื่อผู้รวมบุญเพื่อหนุนดวงและเสริมบารมีของผู้ทำบุญเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง)
หากญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะร่วมสร้างเจดีย์ (พระธาตุ)ในครั้งนี้ขอให้ติดต่อมาได้ที่ พระวิมล อนุตฺตโร 098-0020007 หรือสมทบทุนผ่านธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี อาศรมม่อนเปรต 020130964594
( หรือท่านสามารถทำบุญโดยเป็นสะพานบุญโดยบอกบุญต่อหรือแชร์บุญต่อไปก็ได้ ) https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,985 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย