ร่วมสร้างพระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม หน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร

 s  

ในวโรกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระ ชนมพรรษา 84 พรรษา
พระอาจารย์ธาตุ อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ได้ดำริจัดสร้าง

พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม (พระพุทธเจ้าองค์แรก) “พระพุทธเมตตา” หน้าตัก 29 เมตร สูง 45 เมตร
ด้วยนิลรัตนะทั้งองค์

ซึ่งการจัดสร้างพระพุทธรูปด้วยนิลรัตนะนี้เชื่อกันว่า จักมีอานิสงส์สูงสุด คือ อสงไขยกัป และการสร้างพระพุทธรูปด้วยวัตถุธาตุใดก็ตาม จัดว่าได้สะสมมหากุศล มหาบารมีให้เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ และพุทธสมบัติ ในกาลต่อไปเบื้องหน้าโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารฐานพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ที่วัดเทพประทาน ตามคำกราบทูลเชิญของสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

การดำเนินการจัดสร้างพระพุทธรูปพระสมเด็จองค์ปฐม “พระพุทธเมตตา” ครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รวมทั้งเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนา เพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ นอกจากนี้ยังให้พระพุทธรูปสมเด็จองค์ปฐมนี้เป็นอนุสรณ์สถิตอยู่เคียงคู่กับอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย สร้างถวายเพื่อจารึกไว้ในแผ่นดินตลอดกาล.

พุทธศาสนิกชนที่สนใจมีส่วนร่วมสร้างพระ พุทธรูปสมเด็จองค์ปฐม ถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลนี้ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 0-2644-4699, 08-1621-9797 หรือ

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
บัญชีวัดเทพประทาน ธ.กรุงไทย สาขาสอยดาว จันทบุรี
เลขบัญชี 252-027795-5
จากนั้นส่งสำเนาใบนำเงินเข้าธนาคารมาที่โทรสาร 0-2354-7393  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : http://thairecent.com/Women/2011/849828/

3,742


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย