ร่วมถวายที่ดินสงฆ์เพื่อขยายวัดสร้างเสนาสนะรองรับญาติโยมที่มาทําบุญ วัดบ้านนานํ้าคํา จ.อุบลราชธานี

 socoman    19 มิ.ย. 2566


#บุญถวายที่ดินสงฆ์8ไร่กว่าเพื่อขยายวัดบ้านนานํ้าคําจังหวัดอุบลราชธานี #ที่ดินใช้ขยายวัดสร้างเสนาสนะรองรับญาติโยมที่มาทําบุญ #อานิสงส์ถวายที่ดินกินไม่หมดและเกิดบุญกุศลส่งผลตลอดเวลา #เป็นบุญที่มัดรวมทานบารมีทุกๆอย่างรวมกันไว้ในบุญนี้แล้วทั้งหมด

ขอเรียนเชิญ ญาติโยม ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมซื้อที่ดินจํานวน 8 ไร่กว่า เพื่อขยายพื้นที่วัดที่พื้นที่เดิมของวัดแออัดและไม่เพียงพอต่อการรองรับญาติโยมที่มาทำบุญเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยปกติทางวัดเป็นศูนย์กลางชุมชนชาวบ้านในเขตหมู่บ้านนานํ้าคําและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนจากที่ต่างๆได้มาทำบุญสร้างกุศล และพระเณรได้ประกอบกิจของสงฆ์สืบไป

งบประมาณที่ดินทั้งหมดอยู่ที่ 1,990,000 บาท
ตารางเมตรละ 150 บาท
ตารางวาละ 600 บาท
งานละ 60,000 บาท
ไร่ละ 240,000 บาท
ทุกท่านสามารถอนุเคราะห์ช่วยเหลือร่วมซื้อที่ดินถวายวัดบ้านนาน้ำคำ ต.แก้งเหนือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆะบูชา
________________________________________

#สามารถโอนร่วมบุญบริจาคได้ที่
ธนาคาร ธ.ก.ส.
ชื่อบัญชี วัดนานํ้าคํา
เลขที่บัญชี 020-1-99850-335
________________________________________
ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์
-พระครูปริยัตยานุการ รองเจ้าคณะอำเภอเขมราฐ โทร 081-061-7452
-คุณพ่อบุญลอด บุญ ชารี ผู้ใหญ่บ้านนาน้ำคำ โทร 087-829-0208
สอบถามรายละเอียดได้เลย
  3,495 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย