ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างลานปฎิบัติธรรมพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

 nitinai     4 พ.ย. 2554


หน้าแรก บอกบุญ-ประชาสัมพันธ์ธรรมะ Share |
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างลานปฎิบัติธรรมพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างลานปฎิบัติธรรมพระพุทธเมตตาอุดมทรัพย์ (ปางลีลา)

ปางลีลา ขนาด 15.50 เมตรรวมฐาน วัดป่าดอนหม้อทอง ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.บึงกาฬ(หนองคาย)

ค่าเทคลอนกรีดรอบองค์พระ 6 คันรถ รถละ8000 บาท เป็นเงิน 48000 บาท

ค่าโคมไฟเสาหงส์หรือเทวดา ละ 12000 บาท จำนวน 4 ต้น รวม 480000 บาทสามารถทำบุญโอนเข้าบัญชีเลขที่ 430-0-38517-3 ธนาคารกรุงไทย สาขา อำเภอเซกา จ.หนองคาย ชื่อบัญชี พระนิตินัย อุดมกัน

สอบถามได้ที่ พระ.ดร.นิตินัย อุดมกัน 089-676-2902

และพระพงศ์พิทักษ์ชน อิสฺสรธมฺโม 086-236-3902

ประวัติสังเขปวัดป่าดอนหม้อทอง
วัดป่าดอนหม้อทอง ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกกะแซ ต.บ้านต้อง อ.เซกา จ.หนองคาย เดิมทีเป็นวัดเก่าแก่ที่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นหลายองค์ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาเช่น พระอาจารย์จวน (วัดภูทอก) หลวงปู่ฝั้น(วัดป่าอุดมสมพร) หลวงปู่อ่อนสี (วัดป่าโนนแพง) เป็นต้น หลังจากนั้นก็ได้ว่างเว้นเป็นวัดร้างมานานจนในราวปี พ.ศ. ๒๕๓๕ หลวงพ่อพระครูอนันตสีลคุณ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่อ่อนสี ได้นิมิตก่อนออกพรรษาว่ามีโยมผู้หญิงไปนิมนต์ท่านมาที่บริเวณที่มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นมีต้นไม้ใหญ่สองต้นอยู่ ดังนั้นท่านจึงออกธุดงค์ตามหาสถานที่ดังกล่าวอนึ่งตอนนั้นหลวงพ่อได้เข้าไปกราบเรียนเล่าเรื่องที่ได้นิมิตให้หลวงปู่อ่อนสีฟัง หลวงปู่อ่อนสีจึงบอกสถานที่แห่งนั้น (สถานที่วัดป่าดอนหม้อทองในปัจจุบัน) หลวงพ่อได้มาปักกลดตามคำแนะนำของหลวงปู่อ่อนสีแล้วได้อยู่บำเพ็ญภาวนาเรื่อยมาจนปัจจุบัน หลวงพ่อทำการปรับปรุงให้กลายเป็นวัดป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่เหมาะแก่การปฎิบัติธรรมอย่างยิ่ง โดยวัดป่าดอนหม้อทองถูกตั้งขึ้น ณ บริเวณอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบึ่งโขงหลง ภายในบริเวณวัดป่าดอนหม้อทองนั้นมี ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง และศาลามีพระประธานปางสมาธิ ๑ องค์ ที่หลวงพ่อได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาถวายไว้ และเสนาสนะอื่นๆอีกพอสมควร อนึ่ง วัดดอนหม้อทอง นั้นยังเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจ พึ่งพิงประดุจแสงประทีปของพุทธศาสนิกชนใกล้และไกลในอำเภอแถวนั้น แต่ชาวบ้านก็เป็นชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างยากจนอยู่ อย่างไรก็ดีก็มีจิตใจที่ใฝ่ในธรรมะอยู่มากพอช่วงเข้าพรรษาก็จะนำบุตรหลาน มาบวชเป็นจำนวนมากในพรรษาหนึ่งๆ จะมีพระที่มาขอศึกษาข้อวัตรปฎิบัตรกับหลวงพ่อปีละประมาณ ๒๐ กว่ารูป ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่วัดในชนบทที่ห่างไกลตัวเมืองจะหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงถวายได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ภาระส่วนใหญ่จึงต้องอยู่ที่หลวงพ่อต้องหาปัจจัยจากการที่ญาติโยมช่วยกันทำบุญ สิบบาทบ้าง ยี่สิบบาทบ้าง ตามแต่กำลังศรัทธาซึ่งหลวงพ่อไม่เคยจะปริปากขอจากญาติโยมเลยด้วยความที่เกรงใจ ท่านจะอาศัยจากการไปงานนิมนต์บ้าง การได้สร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้ในพระพุทธศาสนานั้นได้อานิสงส์มาก ประกอบกับเป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาได้มีเวลาเจริญธรรมได้โดยไม่มีความห่วงกังวลใดๆ ด้วยผลาอานิสงส์นี้โปรดเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายได้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ธนะสมบัติ ยิ่งๆขึ้น

3,639


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย