มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญฟังธรรมจาก พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี) วัดมเหยงคณ์

 นานา     6 ธ.ค. 2554

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00-20.00 น.
มูลนิธิบ้านอารีย์เชิญท่านร่วมสวดมนต์ ฟังธรรม เจิญจิตตภาวนา แผ่เมตตา
พระครูเกษมธรรมทัต (พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรํสี)
เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ. พระนครศรีอยุธยา
สถานที่ : ศาลาปันมี มูลนิธิบ้านอารีย์

กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบก่อนที่
โทรฯ 02 279 7838 / 02 6197474
http://www.facebook.com/baanaree
http://www.baanaree.net/


3,639


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย